About Us

บริษัทคอนเทนเนอร์ ซัพพลาย 2000 จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2535 ในครั้งนั้น ทางบริษัทได้ใช้ชื่อว่า บริษัท คอนเทนเนอร์ซัพพลาย จำกัด โดยดำเนินธุรกิจให้บริการด้านตู้คอนเทนเนอร์อย่างครบวงจร ทั้งตู้เก็บสินค้า ตู้สําเร็จรูป ตู้สำนักงาน ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ ตู้แบบพิเศษ ตู้ออฟฟิศ ตู้เก็บอุปกรณ์ฯ ฯลฯ

บ.คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย 2000 จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2535 ในครั้งนั้น ทางบริษัทได้ใช้ชื่อว่า บริษัท คอนเทนเนอร์ซัพพลาย จำกัด ธุรกิจโดยนำตู้คอนเทนเนอร์เก่า (Overage Container) และตู้เก็บสินค้า หรือ ตู้บรรจุสินค้า ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เข้ามาจากประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งนำเข้ามาเพื่อจำหน่าย นอกจากนั้นได้นำตู้ดังกล่าวบางส่วนมาดัดแปลงทำเป็น ตู้สำนักงาน ขนาด 3×2.4×6ม., ตู้สำนักงาน 3×2.4.8 และตู้สำนักงานขนาด 3×2.4×12ม. โดยตู้ที่ดัดแปลงเป็นสำนักงานเหล่านี้ บริษัทได้ ขายเป็นตู้สำนักงาน และ ให้เช่าเป็นตู้สำนักงาน สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง และ บริษัทห้างร้านที่ต้องการซึ่ง ตู้สำนักงานเหล่านี้ เหมาะมากสำหรับกิจการที่ต้องการย้าย สำนักงานบ่อย จึงเป็นที่นิยมมาก และได้ชื่ออีกอย่างว่า ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ หรือ สำนักงานเคลื่อนย้ายได้ หรือที่ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Mobile Office เนื่องจากสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายและในราคาที่ถูก โดยรถเฮียบ

โดยรถเฮียบ และโดยการเคลื่อนที่แต่ละครั้งนั้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ตู้สำนักงาน ของเรา ซึ่งแต่ก่อนนั้นในบ้านเรา มักจะก่อสร้างตู้สำนักงานแบบชั่วคราวด้วยสังกะสี หรือไม้ และเมื่อจบงานก็ต้องรื้อทิ้งและเศษวัสดุส่วนใหญ่ก็เสียไปในครั้งเดี่ยว นอกจาก จะเสียค่าใช้จ่ายและเวลาแล้วยังไม่สวยงามอีกด้วย ตุ้สำนักงานที่ขายและให้เช่า เหล่านี้จึง ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เพราะเช่นนั้น นาย บวรชัย วิทยนคร ในฐานะกรรมการ ผู้บริหารจึงได้เดินทางไปยุโรป เพื่อศึกษาและดูงานการ ประกอบตู้สำนักงาน office พวกนี้ในประเทศ Germany และ ประเทศเชคโกสโลวาเกีย โดยนำเอาวิทยการ เหล่านี้มาประยุกต์ และทำการผลิตตู้สำนักงาน และตู้สำหรับพักอาศัย(ตู้บ้าน)ขึ้น โดยเน้นที่คุณภาพ ความสวยงาม ความแข็งแรงและความทนทาน

ตามแบบยุโรป เพื่อศึกษาและดูงานการ ประกอบตู้สำนักงาน office พวกนี้ในประเทศ Germany และ ประเทศเชคโกสโลวาเกีย โดยนำเอาวิทยการเหล่านี้มาประยุกต์ และทำการผลิตตู้สำนักงาน และตู้สำหรับพักอาศัย(ตู้บ้าน)ขึ้น โดยเน้นที่คุณภาพ ความสวยงาม ความแข็งแรงและความทนทาน ตามแบบยุโรป ขณะเดียวกันได้ดัดแปลง ให้ตู้เหล่านี้ ประยุกต์ไปใช้งานต่างๆเช่น โรงงานอุสาหกรรม นำไปใช้เป็น ตู้สำหรับควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน ตู้เก็บอุปกรณ์โทรคมนาคม ตู้เก็บอุปกรณ์ตรวจสภาพอากาศและมลพิษ ตู้ป้องกันระเบิดในโรงแยกก๊าซ ตู้สำหรับทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตู้ป้องกันสารเคมี ตู้ควบคุมอุปกรณ์ก๊าซติดตั้งบนรถบรรทุก

ตู้สำนักงาน

ตู้เก็บอุปกรณ์แบบพิเศษ

ภายในตู้สำหรับพักอาศัย(ตู้บ้าน)

นอกจากนั้นสำหรับการค้า เราก็สามารถนำไปประยุกต์ เป็น ตู้ร้านค้าขายของ ตู้ร้านสะดวกซื้อ ตู้ร้านตัดผม ตู้ร้านซักรีด ตู้ร้านขายกาแฟและเบเกอรี่ ตู้ห้องซ้อมดนตรี และสำหรับ บุคคลทั่วไปนั้น เราก็นำมาประยุกต์จนสามารถ มาเป็น ตู้ที่พักอาศัย(ตู้บ้าน) ซึ่งบริษัทยินดีให้คำแนะนำและออกแบบให้เหมาะสมกับกิจการของท่าน โดยในปัจจุบัน บริษัทได้แยกกิจการ ออกเป็น 2 บริษัท ซึ่ง บริษัท คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย 1995 (Container Supply 1995 Co., Ltd) นั้นดำเนินกิจการในส่วนของให้เช่าตู้สำนักงาน และขนส่งตู้ ส่วน บริษัท คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย 2000 (Container Supply 2000 Co., Ltd) นั้น ทำกิจการการผลิตตู้ตามคำสั่งลูกค้า